QĐ VỀ VẠCH SƠN&PV CHUYÊN CƠ

1

Nguyễn Vũ
Author: Nguyễn Vũ

"A man who doesn't spend time with his family can never be a real man."

Spread the love

1 COMMENT

  1. Gặp câu trả lời :
    – Có nền thì chọn cặp ĐỎ-TRẮNG
    – Có ký tự thì chọn cặp ĐEN-VÀNG Trừ 1 câu nói về “vị trí …” thì chọn ngược lại là VÀNG-ĐEN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here